Naslovnica /  Dobrodošli

Naslovnica

Dobrodošli

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode odgovorno je za provedbu UN Konvencije o biološkoj raznolikosti i Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol).

Značajna obaveza koja proizlazi iz članka 20. Protokola o biološkoj sigurnosti je i razmjena informacija o biološkoj sigurnosti putem Mehanizma za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti (tzv. BCH).

Nacionalni portal biološke sigurnosti sadrži mehanizam za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti (BCH), no osmišljen je znatno šire u svrhu pružanja informacija o biološkoj sigurnosti nadležnim tijelima, stručnjacima, znanstvenicima, nevladinim organizacijama te široj javnosti o provedbi Protokola o biološkoj sigurnosti i svim relevantnim temama povezanim s Protokolom.

Putem ovog portala moguće je doći do informacija o biološkoj sigurnosti na nacionalnoj razini (BCH) uključujući uvijek ažurne informacije o važećem nacionalnom zakonodavstvu na području problematike genetski modificiranih organizama, kao i informacija o projektima i radionicama, seminarima i drugim aktivnostima održanim ili planiranim na nacionalnoj te međunarodnoj razini. Portal pruža i mogućnost dobivanja ažuriranih informacija o biološkoj sigurnosti i pripadajućem zakonodavstvu Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i međunarodnim ugovorima značajnim za pitanja biološke sigurnosti i zaštite prirode. Portal nudi i informacije o dostupnosti publikacija i referentnih materijala, a obzirom da istovremeno ima i edukativnu ulogu na njemu se može pronaći i pojmovnik najčešćih pojmova iz domene biološke sigurnosti, odgovori na često postavljana pitanja, poveznice s relevantnim institucijama u okviru UN-a, međunarodnim međuvladinim tijelima, nevladinim udrugama, znanstvenim institucijama te besplatno dostupnim časopisima, itd.

Ciljevi Nacionalnog portala biološke sigurnosti su prije svega povećanje općeg razumijevanje pitanja vezanih uz problematiku biološke sigurnosti i genetski modificiranih organizama, jačanje javne svijesti te poticanje sudjelovanja javnosti u postupcima odlučivanja na nacionalnoj razini, ali i kontinuirano informiranje naših stručnjaka i ostalih zainteresiranih o najnovijim spoznajama na području biološke sigurnosti. U konačnici, ovaj portal omogućava bolju provedbu odredbi Protokola o biološkoj sigurnosti na nacionalnoj razini boljom razmjenom i protokom informacija o biološkoj sigurnosti između različitih dionika u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni portal biološke sigurnosti je cjelovito preuređen sljednik internetske stranice postavljene u okviru UNEP-GEF projekta "Razvitak okvira za nacionalnu biološku sigurnost Republike Hrvatske" koji je završio u siječnju 2005. Sve informacije u svezi ovog projekta su i dalje ostale dostupne i mogu se pronaći pomoću poveznice „ Kartagenski protokol“, tema „Izgradnja kapaciteta“ pod istim imenom projekta.

Kako bismo u cijelosti ostvarili svrhu Nacionalnog portala biološke sigurnosti, pozivamo vas da nam šaljete svoje prijedloge i komentare putem rubrike "Kontaktirajte nas".