Naslovnica /  Biološka raznolikost i biološka sigur...

Naslovnica

Biološka raznolikost i biološka sigurnost

Zajedno, biološka raznolikosti i biološka sigurnost označavaju pojmove i koncepte koji su obuhvaćeni pravno obvezujućim odredbama Konvencije o biološkoj raznolikosti i njezinim dopunskim protokolom o biološkoj sigurnosti (Kartagenskim protokolom).

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao nadležno tijelo državne uprave za provedbu Konvencije, kao i Kartagenskog protokola, odgovorno je da provodi sve aktivnosti vezane za zaštitu prirode i očuvanje svih komponenti biološke raznolikosti s jedne strane, a s druge strane ima odgovornost vezanu za uvođenje GMO-a u okoliš (npr. biljke i životinje (ribe, insekti, itd.) u eksperimentalne svrhe (npr. pokusna polja).

Prepoznajući značajne i nemjerljive vrijednosti biološke raznolikosti za naše održanje, zdravlje i dobrobit i priznajući moguće negativne učinke GMO-a na okoliš čine važne premise koje se moraju uzeti u obzir prilikom donošenja odluka o uvođenju GMO-a u okoliš. Kartagenski protokol i Zakon o GMO prepoznaju korištenje predostrožnog pristupa u situacijama koje se temelje na suprostavljenim znanstvenim spoznajama i/ili kada nije moguće donijeti kompletno informirane odluke o uvođenju GMO-a u okoliš.