Naslovnica /  BCH /  Što je BCH

Što je BCH

Mehanizam za razmjenu obavijesti i informacija o biološkoj sigurnosti (BCH mehanizam) je uspostavljen člankom 20. stavkom 1. Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) u svrhu razmjene znanstvenih, tehničkih,okolišnih i pravnih informacija o živim modificiranim organizmima (LMO), kao i iskustava o uporabi LMO-a. BCH mehanizam je važan instrument u implementaciji Kartagenskog protokola.

Republika Hrvatska je ratificirala Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) 29. kolovoza 2002. godine i postala Strankom Protokola 11. rujna 2003. godine. Protokol je dogovoren u okviru UN Konvencije o biološkoj raznolikosti. Cilj Protokola je doprinijeti osiguranju odgovarajuće razine zaštite na području sigurnog prijenosa, rukovanja i uporabe živih modificiranih organizama (LMO-a) koji proizlaze iz suvremene biotehnologije i koji mogu imati negativan učinak na očuvanje i održivu uporabu biološke raznolikosti, vodeći također računa o opasnostima po ljudsko zdravlje. Ovaj Protokol posebno težište stavlja na prekogranični prijenos.

Kao Stranka Protokola, Republika Hrvatska je obvezna dostavljati nacionalne informacije o biološkoj sigurnosti na Centralni portal BCH pri Konvenciji. Međutim, Republika Hrvatska otišla je i korak dalje, učinivši znatne napore da se na nacionalnoj razini osigura šira razmjena i protok informacija o biološkoj sigurnosti putem ovog portala.